Pure creativity

O nama

We create new ground

Firma DOO M.G.M. Express je osnovana kao poslovna jedinica firme M.G.M. Express s.r.o. nakon njenog dugogodišnjeg delovanja na srpskom tržištu. U svrhu potvrdjivanja svoje stečene pozicije i proširenja usluga koje nudimo klijentima, odlučili smo se specijalizirati upravo na Balkan i stvoriti tako prostor za usavršavanje i pojednostavljenje direktnog zbirnog sistema i pružanje kompleksnog rešenja skladištenja.

Zahvaljujući tesnoj saradnji sa filijalom u Trebišovu(SK), koja sa dugogodišnjim iskustvima obezbedjuje ekspresne transporte u okviru cele Evrope, filijalom u Košicama(SK), koja svoje usluge usmerava na pomorski i avionski saobraćaj, filijalom u Austriji, koja se specijalizira na austrijsko i zapadnoevropsko tržište, sposobni smo pokriti i te najprohtevnije zahteve naših klijenata u veoma kratkom roku. Kod nas je na prvom mestu lični, individualni i korektan pristup koji je spojen sa kvalitetom i kompleksnosću U današnje vreme uspeva društvo DOO M.G.M. Express zahvaljujući svojim ugovornim partnerima obezbediti osim ostaloga 200 kamiona sa ceradama kao i prohtevni transport cisternama u obimu 150 vozila mesečno.

Naše služby

EXPRES TRANSPORT

MGM EXPRESS - my hýbeme svetom
 • Expres Transport

  ■ je služba koju uglavnom koriste firme iz oblasti industrije, koje zavise od dostave svojih dobara, kako bi se ona, potom, dalje mogla obrađivati
  ■ je najbrži vid uličnog transporta u celoj Evropskoj uniji
  ■ u kratkom roku obezbeđujemo odgovarajuće vozilo za upotrebljenu robu od 1kg do 24 tone
  ■ usluga 24/7 i konstantno praćenje dobara i informacije pri utovaru i dostavi se podrazumevaju
  ■ dostava dobara na određeno mesto i u određeno vreme (i vikendom i za praznike)

Naše služby

AVIONSKI TRANSPORT

MGM EXPRESS - my hýbeme svetom
 • Avionski transport

  ■ je najpogodniji oblik transporta kad Vam je potrebno da Vaša pošiljka bude na odredjenom mestu što najbrže i bezbedno
  ■ obezbedjenje isporuke na aerodromu odletanja i isporuka sa aerodroma doletanja
  ■ saradnja samo sa agentima koji su članovi IATA (asocijacija udruživanja avio-kompanija u svetu) i za prihvatljivu cenu
  ■ dodatne usluge se podrazumevaju –to zavisi samo od zahteva klijenta

  Kontaktna osoba: Ing. Lenka Ščerbáková


Naše služby

POMORSKI SAOBRAĆAJ

MGM EXPRESS - my hýbeme svetom
 • Pomorski saobraćaj

  ■ obezbedjenje komletnog servisa pomorskog saobraćaja uključujući dodatne usluge – mogućnost tako realizovati pune kontejnerske pošiljke (FCL) kao i zbirne pomorske pošiljke(LCL), te svakako i glomazne pošiljke velikih dimenzija i težina
  ■ orjentacija uglavnom na uvoz i izvoz u najvećim lukama u Evropi , ali zahvaljujući našim partnerima znamo pružiti ove usluge skoro bilo gde na svetu, sve zavisi o zahtevu klienta
  ■ moguńost obezbediti carinjenje, pretovar, isporuku kontejnera iz i u luke, posredovati u kupovini kontejnera, osiguranje robe i drugih dodatnih usluga prema želji

  Kontaktna osoba: Ing. Lenka Ščerbáková

CERTIFIKÁTY

Certifikáty spoločnosti MGM Express, s.r.o.

MGM Express, s.r.o.

Galerija

my hýbeme svetom

Budujeme dynamickú spoločnosť, ktorá sa každý deň prispôsobuje potrebám naších zákazníkov, aby sme im pomohli k dosiahnutiu ich cieľov a úspechov na trhu. Našim zámerom a cieľom je byť ešte bližšie k naším zákazníkom.

Michal Matta

MGM Express, s.r.o.

Naš tim

My hýbeme svetom

Dali sme dohromady to najlepšie z našich skúseností a to najlepšie z našich talentov a toto je výsledok.Špedicija

Michal Matta

Špedícia

Telefón:+43 660 827 6290
Mobil: +421 917 442 333
mgmexpress@mgmexpress.sk mgmexpress@mgmexpress.at
Skype:bossmgm

Erika Beňová

Špedícia

Telefón:+421 56 6716 304
Mobil: +421 917 339 799
erika@mgmexpress.sk
Skype:erika.mgm

Marek Balogh

Špedícia

Telefón:+421 56 6716 311
Mobil: +421 917 757 573
marek@mgmexpress.sk
Skype:marekmgm1

Viktor Vincej

Špedícia

Telefón:+421 56 6716 305
Mobil: +421 917 339 777
viktor@mgmexpress.sk
Skype:viktormgm

Pavel Petrík

Špedícia

Telefón:+421 56 6716 319
Mobil: +421 917 757 574
petrik@mgmexpress.sk
Skype:petrikmgm

Marta Berešová

Špedícia

Telefón:+421 56 6716 306
Mobil: +421 917 339 707
marta@mgmexpress.sk
Skype:martamgm

Vladimír Priščák

Špedícia

Telefón:+421 56 671 6308
Mobil: +421 917 339 993
vladimir@mgmexpress.sk
Skype:vladimirmgm

Marek Šimko

Špedícia

Telefón:+421 56 671 6315
Mobil: +421 917 126 146
simko@mgmexpress.sk
Skype:marek2mgm

Zsolt Demeter

Špedícia

Telefón:+421 56 671 6314
Mobil: +421 917 979 011
demo@mgmexpress.sk
Skype:zsoltmgm

Ivan Leščišin

Špedícia

Telefón:+421 56 6716 317
Mobil: +421 917 757 565
ivan@mgmexpress.sk
Skype:ivanlmgm

Katarzyna Leščišinová

Špedícia

Telefón:+421 56 6716 316
Mobil: +421 917 757 576
katka@mgmexpress.sk
Skype:katkamgm

Ján Pipa

Špedícia

Telefón:+421 56 6716 312
Mobil: +421 917 979 007
pipa@mgmexpress.sk
Skype:jankomgm

Peter Petrík

Špedícia

Telefón:+421 56 6716 340
Mobil: +421 918 498 879
petko@mgmexpress.sk
Skype:peter.mgm

Renato Delogu

Špedícia

Telefón:+421 56 6716 328
Mobil: +421 917 976 333
mgm05@mgmexpress.sk
Skype:mgmspediter11

Juraj Oščenda

Špedícia

Telefón:+421 56 6716 327
Mobil: +421 917 979 010
juraj@mgmexpress.sk
Skype:juraj.mgm

Erika Bérešová

Špedícia

Telefón:+421 56 6716 338
Mobil: +421 917 126 196
mgm17@mgmexpress.sk
Skype:mgmspediter17

Peter Temník

Špedícia

Telefón:+421 56 6716 330
Mobil: +421 917 757 572
mgm09@mgmexpress.sk
Skype:mgmspediter09

Mgr. Filip Kovalík

Špedícia

Erik Gánoczi

Špedícia

Telefón:+421 56 6716 336
Mobil: +421 917 757 583
mgm19@mgmexpress.sk
Skype:mgmspediter19

Martin Žadanský

Špedícia

Telefón:+421 56 6716 341
Mobil: +421 917 978 213
mgm10@mgmexpress.sk
Skype:mgmspediter10

Ing. Dominik Linhart

Špedícia

Telefón:
Mobil: +421 917 977 333
mgm08@mgmexpress.sk
Skype:mgmspediter08

Maroš Grančay

Špedícia

Telefón:+421 566 716 321
Mobil: +421 917 757 585
mgm56@mgmexpress.sk
Skype:

Nikoleta Ranosztayová

Špedícia

Telefón:+421 566 716 337
Mobil: +421 917 978 219
mgm58@mgmexpress.sk
Skype:

Ing. Lenka Gališinová

Špedícia

Telefón:
Mobil: +421 918 924 171
lenka@mgmexpress.sk
Skype:scerbakovamgm

Tatiana Ferjová

Špedícia

Telefón:+421 55 3337 208
Mobil: +421 917 126 176
tana@mgmexpress.sk
Skype:mgmtatiana

Ing. Dušan Gabor

Špedícia

Telefón:+421 55 3337 209
Mobil: +421 917 975 333
gabor@mgmexpress.sk
Skype:gabormgm

Bc. Tomáš Kupa

Špedícia

Telefón:+421 56 671 6355
Mobil: +421 917 978 284
mgm28@mgmexpress.sk
Skype:

Silvia Lednická

Špedícia

Telefón:+421 56 6716 333
Mobil: +421 917 978 111
mgm18@mgmexpress.sk
Skype:mgmspediter18

Bc. Daniel Lajoš

Špedícia

Telefón:+421 56 671 6356
Mobil: +421 917 757 571
mgm34@mgmexpress.sk
Skype:mgm34_4

Viktor Hlavatý

Špedícia

Telefón:+421 56 6716 323
Mobil: +421 917 978 306
mgm26@mgmexpress.sk
Skype:mgm26_9

Viktória Lazárová

Špedícia

Telefón:+421 566 716 332
Mobil: +421 917 978 171
mgm44@mgmexpress.sk
Skype:

Veronika Fečková

Špedícia

Telefón:+421 56 6716 357
Mobil: +421 917 757 578
mgm43@mgmexpress.sk
Skype:

Ing. Milan Novák

Špedícia

Telefón:+421 566 716 360
Mobil: +421 917 757 582
mgm49@mgmexpress.sk
Skype:

Katarína Kolesárová

Špedícia

Telefón:+421 566 716 348
Mobil: +421 917 757 595
mgm50@mgmexpress.sk
Skype:

Samuel Cap

Špedícia

Telefón:+421 566 716 342
Mobil: +421 917 979 013
mgm55@mgmexpress.sk
Skype:

Bojan Miletič

Špedícia

Telefón:+38 121 215 6131
Mobil: +38164 824 56 82
mgm1@mgmexpress.rs
Skype:mgm.express1

Sonja Teodorović

Špedícia

Telefón:+38 121 215 6134
Mobil: +38 164 8245 684
mgm4@mgmexpress.rs
Skype:mgm.express4

Dominika Terézia Fečková

Špedícia

Telefón:
Mobil: +421 917 978 185
mgm52@mgmexpress.sk
Skype:

Matúš Molnár

Špedícia

Telefón:+421 566 716 318
Mobil: +421 917 126 186
mgm60@mgmexpress.sk
Skype:

Peter Tkáč

Špedícia

Telefón:+421 566 716 344
Mobil: +421 917 757 584
mgm63@mgmexpress.sk
Skype:

Monika Petrušková

Špedícia

Telefón:+421 566 716 349
Mobil: +421 917 757 579
moni@mgmexpress.sk
Skype:

Alex Ferencz

Špedícia

Telefón:+421 566 716 343
Mobil: +421 917 978 333
mgm62@mgmexpress.sk
Skype:

DisArt. Anna Šimková

Špedícia

Telefón:+421 566 716 313
Mobil: +421 917 757 578
mgm64@mgmexpress.sk
Skype:

Vasyl Rusnyk

Špedícia

Telefón:+421 566 716 360
Mobil: +421 908 882 324
mgm59@mgmexpress.sk
Skype:Racunovodstvo

Mgr. Petra Takáčová

Fakturácia

Telefón:+421 56 6716 300
Mobil:
petra@mgmexpress.sk
Skype:petamgm

Monika Kohutová

Fakturácia

Telefón:+421 56 6716 325
Mobil: +421 917 757 571
monika@mgmexpress.sk
Skype:monikamgm

Diana Legezová

Fakturácia

Telefón:+421 56 6716 324
Mobil: +421 917 126 156
diana@mgmexpress.sk
Skype:mgmdiana

Klára Borkesová

Fakturácia

Telefón:
Mobil: +421 917 757 571
fakturacne@mgmexpress.sk
Skype:

Jelena Ajduk

Fakturácia

Telefón:
Mobil: +38164 824 56 85
mgmexpress@mgmexpress.rs
Skype:

1270

ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÝCH PREPRÁV

8

ROKOV NA TRHU

4

POBOČKY

70

ZAMESTNANCOV

Referencije

vybrané referencie spoločnosti MGM Express, s.r.o.

MGM Express, s.r.o.

kariéra

My hýbeme svetom

Firma M.G.M. Express poskytuje svojim klientom osobitný prístup a starostlivosť a vzhľadom na neustále sa zvyšujúci počet klientov a realizovaných prepráv sme sa rozhodli rozšíriť svoje rady o nových kolegov. Našim cieľom je zabezpečiť svojim zamestnancom potrebné vedomosti pre cielene riadenú kariéru, ktorá zohľadňuje osobné potreby zamestnanca prepojené s cieľmi spoločnosti. Každý zamestnanec u nás nachádza priestor a príležitosť k osobnému rozvoju a profesionálnemu rastu. Robíme to, čo nás baví a chceme každou našou činnosťou posúvať štandardy vyššie.

Hľadáme ambicióznych ľudí so zmyslom pre zodpovednosť, ktorí sú ochotní neustále na sebe pracovať a zvyšovať tak kvalitu svojej práce. Na vyštudovanej profesii nezáleží, najdôležitejšie je odhodlanie dosahovať vytýčené ciele, flexibilnosť a schopnosť tímovej spolupráce. Našou jedinou požiadavkou na uchádzača je ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka na komunikatívnej úrovni slovom aj písmom, pracovná skúsenosť v oblasti prepravy je výhodou, nie je však podmienkou.

Pre našich budúcich kolegov máme vytvorené moderné pracovné prostredie s príjemným kolektívom a motivujúce finančné ohodnotenie. Ak máte záujem profesijne sa realizovať v stabilnej, silnej a dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti, kontaktujte nás ešte dnes.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
MGM Express, s.r.o.

Novinky

My hýbeme svetom

Novinky spoločnosti

+421 56 6716 301

MGM Express, sr.o.

Kontaktirajte nas

My hýbeme svetom

M.G.M Express, s.r.o.

M.R.Štefánika 3504
075 01 Trebišov

IČO: 44 873 182
DIČ: 2022864646
IČ DPH: SK2022864646

Telefón: +421 56 6716 301
FAX: +421 56 6716 309

M.G.M. Express - KE, s.r.o

Hlavná 33/60
040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

IČO: 46 203 206
DIČ: 2023276167
IČ DPH: SK2023276167

Telefón+421 55 7968 414
FAX: +421 55 796 8419

M.G.M Express DOO

Serbia
PIB: RS108668615
MB: 21044890
Telefón+38 121 215 6130
FAX: +38 121 639 1450

M.G.M. Express GmbH

Obere Haupstrasse 105
2422 Pama Austria

VAT: ATU69081726
FN 422683

Telefón +43 660 827 6290